Navigace

Obsah

Úřední deska


Usnesení ZO

Vyhlášky

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Upozornění pro podnikatele 17.12.2014 02.01.2015
Zveřejnění záměru ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění podle § 39, odst.1 rozhodnutí zveřejnit záměr 17.12.2014 02.01.2015
Rozpočtový výhled obce Dolní Lánov na roky 2015-2018 20.11.2014 07.12.2014
Návrh rozpočtu obce Dolní Lánov na rok 2015 20.11.2014 07.12.2014
Návrh rozpočtu 2015 – Svazek obcí Horní Labe,Hostinné 10.11.2014 01.12.2014
Návrh rozpočtu 2015 – Krkonoše – svazek měst a obcí 10.11.2014 01.12.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 13.10.2014 29.10.2014
Oznámení ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění § 39 oznamuje zastupitelstvo obce rozhodnutí zveřejnění záměru 24.09.2014 10.10.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.09.2014 16.11.2014
Volby do zastupitelstev obcí, volby do Senátu Parlamentu Ćeské republiky konané ve dnech 10. a 11.října 2014 – jmenování zapisovatele okrskové volební komise 26.08.2014 18.10.2014
Usnesení – nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 167 EX 2856/11-192 05.08.2014 21.08.2014
Usnesení – dražební vyhláška č.j. 103 Ex 00437/14-30 30.07.2014 15.08.2014
Usnesení – dražební jednání 029 EX 1808/12-27 22.07.2014 07.08.2014
Usnesení -dražební vyhláška č.j.103 Ex 49274/13-28 22.07.2014 07.08.2014
Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 10. a 11. října 2014 16.07.2014 10.10.2014
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 16.07.2014 10.10.2014
Oznámení ve smyslu zákona č.128/2000 Sb. v platném znění § 39 oznamuje zastupitelstvo obce rozhodnutí zveřejnění záměru 09.07.2014 25.07.2014
Dražební vyhláška Sp.zn.111 EX 10579/10-50 Dolní Lánov 243 03.07.2014 30.09.2014
Žádost o povolení výjimky – diplomová práce 06.06.2014 15.06.2014
Výběrové řízení – Město Miletín 02.06.2014 16.06.2014
Svazek obcí Horní Labe – Zpráva nezávislého auditora za rok 2013 19.05.2014 03.06.2014
Oznámení pro podnikatele -dotace 15.05.2014 31.05.2014
Usnesení soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková – čislo jednací: 180 Ex 13197/12-51 14.05.2014 29.05.2014
Informace pro občany – dotace na výměny kotlů 12.05.2014 11.06.2014
Závěrečný účet obce Dolní Lánov, rok 2013 06.05.2014 22.05.2014
Závěrečný účet za rok 2013 – Krkonoše – svazek měst a obcí 06.05.2014 27.05.2014
Veřejná vyhláška- Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 29.04.2014 16.05.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23.a24.května 2014 10.04.2014 24.05.2014
Veřejná vyhláška – Zeměměřický úřad oznamuje 08.04.2014 31.12.2014
Nařízení Státní veterinární správy – varroáza včel 26.03.2014 12.04.2014
Oznámení záměru obce Dolní Lánov – pronájem obecního pozemku 24.03.2014 09.04.2014
Dražební vyhláška č.j.129 EX 7021/10-52 21.03.2014 06.04.2014
Dražební vyhláška č.j.158 EX 74/13-31 19.03.2014 05.04.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24.května 2014 18.03.2014 23.05.2014
Výroční zpráva za rok 2013 05.02.2014 28.02.2014
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Městský úřad Hostinné 08.01.2014 23.01.2014

Svolání jednání ZO