Navigace

Obsah

Úřední deska


Usnesení ZO

Vyhlášky

Rozpočty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu obce Dolní Lánov na rok 2016 30.11.2015 06.03.2018

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Město Hostinné 18.12.2015 18.01.2016
Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 10.12.2015 26.12.2015
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj územní 25.11.2015 11.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Město Hostinné 24.11.2015 07.12.2015
Oznámení o volném pracovním místě – Město Špindlerův Mlýn 24.11.2015 07.12.2015
Výpis z Dražební vyhlášky č. DD307- RD Dolní Lánov 18.11.2015 17.12.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Město Hostinné 05.11.2015 30.11.2015
Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 02.11.2015 18.11.2015
Oznámení ve smyslu zákona č.128/2000 Sb. v platném znění § 39 oznamuje zastupitelstvo obce rozhodnutí zveřejnění záměru 02.11.2015 18.11.2015
Oznámení o volném pracovním místě – Velitel jednotky požární ochrany Špindlerův Mlýn 27.10.2015 30.11.2015
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání – ČEZ Distribuce, a.s. 23.10.2015 08.11.2015
Město Špindlerův Mlýn – Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy 20.10.2015 04.11.2015
Rozhodnutí – povolení kácení dřeviny podle ustanovení §8 odst.1, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 13.10.2015 28.10.2015
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody 23.09.2015 09.10.2015
VÝZVA – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 15.09.2015 30.09.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Město Špindlerův Mlýn 24.08.2015 09.09.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Město Hostinné 03.08.2015 18.08.2015
Zveřejnění záměru – Pronájem obecního pozemku 07.07.2015 23.07.2015
Oznámení Město Špindlerův Mlýn 03.07.2015 23.07.2015
Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu? 24.06.2015 09.07.2015
Volby do školské rady dne 3.9.2015 22.06.2015 10.07.2015
Exekutorský úřad – Usnesení 134 EX 13280/11 – 200 02.06.2015 17.06.2015
Závěrečný účet obce Dolní Lánov za rok 2014 25.05.2015 09.06.2015
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015 29.04.2015 15.05.2015
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2015 29.04.2015 15.05.2015
Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 29.04.2015 15.05.2015
Závěrečný účet za rok 2014 – Svatek obcí Horní Labe 10.04.2015 30.04.2015
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o odstranění stavby 09.04.2015 24.04.2015
Návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství 02.04.2015 18.04.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Město Hostinné 23.03.2015 13.04.2015
Termíny jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov v roce 2015 27.02.2015 15.03.2015
Vyhlášení výběrového řízení – Město Hostinné 23.02.2015 13.03.2015
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání ( dražební vyhláška ) č.j.195 EX 1808/12-38 16.02.2015 04.03.2015
Výroční zpráva za rok 2014 10.02.2015 26.02.2015
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení vodoprávního řízení 04.02.2015 20.02.2015
Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014-2020 29.01.2015 15.02.2015
Usnesení o opakované dražbě č.j.103 Ex 00437/14-39 20.01.2015 05.02.2015
Vyhlášení výběrového řízení- Město Hostinné 20.01.2015 05.02.2015
Upozornění pro občany – MÍSTNÍ POPLATKY v roce 2015 09.01.2015 25.01.2015
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 09.01.2015 09.02.2015

Svolání jednání ZO