Menu
Obec Dolní Lánov
obecDolní Lánov

O škole

Základní škola a mateřská škola v Dolním Lánově má dlouhodobou tradici. Vždyť první zmínky o ní jsou staré již 123 let.

Vybavení školy

Budova naší školy byla slavnostně otevřena v letech 1884-1885. V letech 1968-1981 bylo zařízení postupně rekonstruováno. V roce 2006 jsme obdrželi od Obecního úřadu v Dolním Lánově finanční prostředky pro “podříznutí” celé budovy a odizolování. Bylo přikročeno tedy k obnově prostředí – vlhké, mokré zdi narušovaly celou budovu. Do jednotlivých tříd byly zakoupeny z prostředků Obecního úřadu v Dolním Lánově jednomístné školní lavice a židle. Jsou nastavitelné a zlepšují celkové prostředí tříd svou barevností i uspořádáním. Lze s nimi lehce manipulovat a vytvářet tedy i vhodné prostředí pro skupinovou výuku. Novými stoly a židlemi byla vybavena školní družina, školní jídelna i mateřská škola. Obnoven byl i zašlý koberec ve školní družině. Jednotlivé třídy na vyučování jsou vybaveny školními lavicemi, potřebnými skříňkami, kobercem v části třídy, kterého využíváme pro hru i učení s dětmi. V jedné třídě je klavír na výuku hudby a druhá třída slouží jako učebna informatiky, neboť zde máme 6 počítačů pro žáky. Podle potřeby se třídy při hodinách střídají, aby mohli žáci pracovat s výpočetní technikou. Obě třídy jsou prostorově dostatečné pro počet dětí malotřídní školy. Vyučujeme skupinově, proto také můžeme pracovat na různých stanovištích. Dále máme k dispozici obnovenou učebnu – hudebnu s klavírem a lavicemi. Ta je využívána ZŠ i MŠ nejen k výuce, ale i pro činnost zájmových kroužků po výuce.

Naše škola má tělocvičnu, kterou využívá nejen ZŠ, ale i školní družina a mateřská škola. V letošním roce jsme ji, za pomoci financí z Obce Dolní Lánov, částečně rekonstruovali. Nevyhovující akumulační kamna, vystupující do prostoru, byla nahrazena novými a zapuštěnými do zdi /bezpečnost dětí/. Také byly zakoupeny nové ribstole. Postupně bychom zde rádi dokoupili nové míče, tyče na cvičení, koše na basketbal, apod. Školní hřiště je vybaveno dřevěnými hracími prvky. Pro sportovní vyžití je k dispozici víceúčelové hřiště o dvou hraích plochách. Hygienická zařízení byla doplněna podle hygienických norem – průtoková zařízení pro teplou vodu, jednorázové utěrky, sprcha a přistavění záchodků a umyvadel pro MŠ. V roce 2016 bylo kompúletně zrekonstruováno sociální zařízení v prvním patře ZŠ. Všichni žáci mají možnost stravování přímo v zařízení. Školní kuchyň odpovídá hygienickým normám – v uplynulém roce byla rekonstruována (digestoř, potřebné množství dřezů, odkládací plochy). V následném období bude třeba dokončit místnost se škrabkou. Školní jídelna je vybavena novými stoly a židlemi, k dispozici je zde i počítač pro práci ved. jídelny.

O škole

Základní škola Dolní Lánov je malotřídní škola, která poskytuje vzdělání žákům v pěti ročnících. Naše škola se nachází přibližně uprostřed obce. Součástí školy je mateřská škola s kapacitou 25+3 dětí, základní škola s kapacitou 45 žáků, školní družina s kapacitou 30 žáků a školní jídelna, kde je možnost stravování pro 75 dětí. Všechny součásti naší školy sídlí v jedné budově – je to výhoda, neboť děti z mateřské školy většinou přestupují do 1. ročníku a nemají potíže s adaptací na nové prostředí. Žáci naší školy však přestupují do různých škol v okolí – Lánov, Vrchlabí, Hostinné. Do všech těchto míst je autobusové spojení a rodiče se rozhodují podle nabídky dalšího vzdělávání. Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy, základní škola a školní družina v 1. poschodí.
Jsme malotřídní škola se dvěmi třídami – v jedné třídě se učí dva ročníky a v druhé třídě tři ročníky. Žáci jsou však jinak děleny na sport, přírodní a vlastivědné předměty, jazyky a výchovy. V původních sestavách zůstávají tedy na český jazyk a matematiku. Vyučování začíná v 7,45 hodin z důvodu přizpůsobení autobusové dopravě, na kterou jsou někteří naši žáci vázáni. Přijíždějí k nám žáci z nedaleké obce Prosečné. Věnujeme se žákům se specifickými vzdělávacími problémy a zároveň připravujeme i nadanější děti pro studium na gymnáziu.

V jedné budově se nachází mateřská škola, základní škola, školní jídelna i školní družina. Všechny součásti školy spolu velmi úzce spolupracují. Pořádáme společné akce a vzájemně se doplňujeme nejen ve školní aktivitě, ale i mimoškolní.

Již v předešlých ročnících jsme úspěšně pracovali podle Školního vzdělávacího programu “Pojďme, budeme na sebe hodní”. V čase, kdy bují mezi dětmi agresivita a šikana, chceme se jí postavit a žáky naopak vést ke spolupráci a k pěkným ochotným vztahům. Náš ŠVP máme zpracován pro všech pět ročníků. Budeme se i nadále starat o děti talentované, ale také o žáky s různými poruchami v učení. V tomto směru úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově, daří se nám individuálně pracovat s těmito žáky a utvářet v nich chuť do učení. Vždyť na naší malotřídní škole celé učení je o individuální či skupinové práci, vzájemné pomoci mezi žáky.

Pro žáky nekončí škola ve 13.00 hodin. I v odpoledních hodinách poskytujeme dětem vyžití v zájmových útvarech. Letos mají možnost si vybrat hned z několika kroužků:

  • hra na flétny (začátečníci i pokročilí)
  • Dovedné ruce
  • Přírodo-technický kroužek
  • Sportovní kroužek 4., 5. třída
  • Hodina pohybu navíc - 1., 2., 3. 

Kroužky u nás vedou pedagogové a ochotní rodiče ve svém volném čase. Jsem velice ráda, že se mohu spolehnout na jejich činnost a vůli dát dětem něco více, ukázat jim různé činnosti.

Škola získala v červnu 2016 cenu za 3. místo v olympíjském víceboji v ČR.

Dále škola získala dotaci na Etickou výchovu ve školách ( Prohlubování etické výchovy po celý školní rok – projekty, kde se odrazí etika v chování žáků /spolupráce, kamarádství, vzájemná ohleduplnost, apod.)

Jsme teprve na začátku cesty, kterou jsme si vytyčili. Chceme však do ní dát vše – přejeme si děti spokojené a aktivní.

MŠ + ZŠ

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky