Menu
Obec Dolní Lánov
obecDolní Lánov

Odpady

Umístění sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů po obci Dolní Lánov

 • U čp. 204 – plast, sklo 1x – 1500 l
 • U čp. 179 autobusová zastávka pod kostelem – plast 1x, sklo 1x1100 l, papír 1x, plechovky 2x, oleje 1x
 • U čp. 142 restaurace Dřevěnka – plast 1x, sklo 1x - 1500 l , papír 1x
 • Za obecním úřadem - plast 1x, sklo 1x- 1500 l, papír 1x -, plechovky 2x, oleje 1x
 •                                     velkoobjemový kontejner 2x, nově během září  2023 kontejner
 •                                     na sběr oděvů, obuvi a textilu      
 • U čp. 90 prodejna potravin – plast 1x, sklo 1x - 1100 l, plechovky 2x, oleje 1x, kontejner
 •                                                na sběr oděvů, obuvi a textilu
 • U ZŠ a MŠ Dolní Lánov – papír 1x, plast 1x
 • U čp. 234 autobusová zastávka ( pod školou ) - plast 1x, sklo 1x 1100 l, papír 1x
 • U čp. 223 nová zástavba rodinných domků – plast 1x,sklo 1x-1500 l, papír1x, plechovky 2x, oleje 1x
 • U čp. 233 autobusová zastávka – plast 1x, sklo 1x 1500 l, papír 1x

Kovy

Velkoobjemový kontejner naproti Obecnímu úřadu Dolní Lánov u čp. 106 – „Myslivna“.

Sběr biologických odpadů rostlinného původu

Sběr se zajišťuje celoročně. V Období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku bude přizpůsobeno klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů. Velkoobjemový kontejner umístěn na pozemku p.č. 89 v k.ú. Dolní Lánov (plocha za garážemi u restaurace „Dřevěnka“). Zde jsou umístěny dva velkoobjemové kontejnery

- velkoobjemový kontejner určen pouze na trávu, listí

- velkoobjemový kontejner určen pouze na větvě.

Nově během srpna 2023 umístěny dva velkoobjemové kontejnery do prostranství za most směrem na Kunčice n. L.

- velkoobjemový kontejner určen pouze na trávu, listí

- velkoobjemový kontejner určen pouze na větvě.

Jedlé oleje a tuky

Lze odevzdávat do hnědých nádob k tomu určených na stanovištích

1x zastávka pod kostelem u čp. 179, 1x za obecním úřadem , 1x u prodejny potravin v Dolním Lánově čp.90, 1x nová zástavba rodinných domků u čp. 223.

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Lze odevzdávat za budovu obecního úřadu na sběrné místo nebezpečného odpadu (ve stanovené provozní době) - plechová buňka /.

Sběr a svoz objemného odpadu

Lze odevzdávat do velkoobjemového kontejneru za budovou obecního úřadu.

A nyní co je objemný odpad?

Objemný odpad je ten druh našeho domácího odpadu, který nelze odkládat do kontejnerů na směsný ani tříděný odpad. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek, koberce, linoleum, matrace, vany, umyvadla, záchodové mísy, rámy oken a dveří apod.

Určitě sem nepatří tabulkové sklo a zrcadla, chemikálie, odpad, který je možno vhodit do standardních kontejnerů na tříděný odpad – plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad,  jedlé oleje a tuky, plechovky a konzervy dále kovy, pneumatiky elektroodpad, hlína, dřevo, popel, stavební odpad.

Zřízení místa zpětného odběru - veškeré malé, velké, drobné elektrozařízení, přenosné baterie, akumulátory  

Lze odevzdávat za budovu obecního úřadu na místo zpětného odběru / plechová buňka /.

Drobný kovový odpad - plechovky, konzervy

Lze odevzdávat do hnědých a zelených nádob k tomu určených na stanovištích

2x zastávka pod kostelem u čp. 179, 2x za obecním úřadem , 2x u prodejny potravin v Dolním Lánově čp.90, 2x nová zástavba rodinných domků u čp. 223

Novinkou v obecním systému odpadového hospodářství jsou nádoby na drobné kovové obaly- patří sem např. plechovky od nápojů a konzervy, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky. Nelze zde odkládat větší kusy kovového odpadu vzniklého např. při rekonstrukcích a opravách domácností. Velké a těžké kusy železa, případně jiných slitin, patří na místo pro kovy- naproti obecnímu úřadu u Myslivny. Prosíme všechny, aby dbali na maximální čistotu obalů a kovových odpadů, které odkládáte do nádob. 

Pneumatiky

Obec Dolní Lánov nezajišťuje sběr !! nepatří do velkoobjemového kontejneru!! k tomu jsou určená sběrná místa zpětného odběru pneumatik.

Příslušné místo najdete na  https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

/ např. Pneuservis Pavel Kraus-Čistá v Krkonoších, Pneuservis Vladimír Vencl-Vrchlabí,

Jan Ott- Prostřední Lánov/

Oděvy

kontejner u prodejny potravin v Dolním Lánově čp.90 zajišťuje firma TextilEco a.s.

1x kontejner u prodejny potravin Dolní Lánov čp. 90

1x za obecním úřadem / bude umístěn během září 2023 /

Stavební odpad

Obec Dolní Lánov nezajišťuje sběr !! nepatří do velkoobjemového kontejneru. Jedná se o stavební odpad, suť, obklady, dlažbu, lepenku. Něco patří na skládku Dolní Branná jako je lepenka. Stavební odpad zpracovávají specializované firmy a také sběrně dvory. / např. viz níže /

ENVISTONE, spol. s r.o. , Lánovská , Vrchlabí , mobil 777 810 392

Příjem stavebních a demoličních odpadů na recyklační středisko. Prodej recyklátů, písku a zeminy. Drcení a třídění stavebních sutí mobilním drtičem.

Recyklační středisko stavebních materiálů - TOMAN, spol. s r.o. , Dolní Lánov čp.80, mobil 739 710 000

ULOŽENÍ zeminy, betonu, sutě, kameniva PRONÁJMEM KONTEJNERŮ včetně odvozu PRODEJEM RECYKLÁTŮ - různé frakce, hlína, stavební sutí, kameniva a písku.

 

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky